Aktuálne oznamy

Milí rodičia,

oznamujem Vám, že RÚVZ neodporučil MŠ 
v okrese otvárať, tak materská škola zostáva 
aj po 8. februári 2021 naďalej zatvorená s tým,
 že prístupná je iba pre deti rodičov zamestnaných 
v krízovej infraštruktúre.
O zmenách týkajúcich sa prevádzky MŠ
Vás budeme včas informovať. 
Vážení rodičia! 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste nás vlani podporili 
formou 2 z poukázaných daní.  

Dovoľujeme si Vás i tento rok požiadať o venovanie
2 % z daní pre naše občianske združenie 
MEDUŠKA pri MŠ Čápor
Aj vďaka Vám sme mohli v minulých rokoch zabezpečiť deťom v materskej škole kultúrne podujatia, darčeky
 pre predškolákov, mikulášske balíčky, nový nábytok, nové preliezky v školskej záhrade a iné. V našej práci chceme intenzívne pokračovať i naďalej. 
Ak podporíte naše aktivity venovaním 2 z daní, Váš príspevok neznamená žiadny výdavok naviac. 
Daň, ktorú by ste museli inak odviesť 
do štátneho rozpočtu, premeníte na adresný dar pre naše občianske združenie, ktorým podporíte edukačné 
a pohybové aktivity vašich detí. 
Budeme radi, keď nás svojimi 2 z daní 
podporíte aj v tomto roku. 
Tlačivo na poukázanie sumy si môžete vyzdvihnúť osobne v MŠ Čápor, alebo stiahnuť na našej web. stránke 
 v záložke ,,Dokumenty na stiahnutie." 
Ďakujeme.