Aktuálne oznamy


Prosíme rodičov o vyplnenie a odovzdanie týchto dokumentov p.učiteľkám pri nástupe detí do MŠ. Ďakujeme.Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021