Aktuálne oznamy


Oznamujeme rodičom, že na základe nových usmernení: "Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu predloží po celoplošnom testovaní
pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti." 

Uvedené vyhlásenie si môžete vytlačiť priamo
z webovej stránky MŠ alebo si ho vyzdvihnúť 
vo vstupe do budovy MŠ .