Kontakt


Materská škola
Cabaj  - Čápor,
časť Čápor 1274
951 170908 727 287
mscapor@gmail.com

IČO: 37961161
DIČ: 2021761786