Naše triedy‎ > ‎

Lienky

Trieda 3 - 4 ročných detí               
Triedna učiteľka

Mgr. Ivana Malíková, 

samostatný učiteľ s 1. atestáciou, učiteľ špecialista
 


Učiteľka


PaedDr. Katarína Garaiová, 

samostatný učiteľ
Comments