Naše triedy‎ > ‎

Včielky

Trieda 4 - 6 ročných detí


Triedna učiteľka

PaedDr. Katarína Garaiová, 

samostatný učiteľ, učiteľ špecialista
                       Učiteľka

Mgr. Ivana Malíková, 

samostatný učiteľ s 1. atestáciou