OZ Meduška

Občianske združenie Meduška je nezávislé dobrovoľné združenie rodičov a priateľov Materskej školy Cabaj - Čápor, časť Čápor,
založené v roku 2006 a s cieľom spolupracovať s pedagogickými pracovníkmi pri výchove a vzdelávaní detí.
Združenie je nezisková organizácia, čo znamená, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami nie je zisk určený na rozdelenie,
 ale je to zdroj na zabezpečenie rozvoja činnosti združenia.
Finančné prostriedky získané z OZ Meduška sa používajú na financovanie kultúrnych akcií pre deti,
Mikulášskych balíčkov, Vianočnej besiedky, detského karnevalu, MDD, rozlúčky s predškolákmi, nákupu učebných pomôcok a iné.

V školskom roku 2018/2019 má OZ Meduška 39 členov.

Predseda: PaedDr. Katarína Garaiová
Podpredseda a hospodár: Mgr. Zuzana Rondová
Revízor: Bc. Katarína Horáková
Členovia: Ing. Lucia Vaňová, Ing. Lenka Pútniková, Ingrid Kováčová

Comments