Priestory MŠ

Spálňa - Lienky

Jedáleň

Školský dvor

Školský dvor

Školský dvor

Školský dvor

Školský dvor
Umyváreň

Šatňa

Školský dvor

Školský dvor

Školský dvor

Školský dvor

Školský dvor