Včielky
Trieda 5 - 6 ročných detí
Triedna učiteľka
Ingrid Mokrášová

Učiteľka
Bc. Ingrid Rauschová
Comments