O nás

MŠ Čápor je materská škola s právnou subjektivitou a jej zriaďovateľom je obec Cabaj  - Čápor.
 
Poskytuje celodennú a poldennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
 
Materská škola je dvojtriedna, s kapacitou 38 detí.

Riaditeľka:  Mgr. Ivana Malíková                                    ivana.mscapor@gmail.com
Učiteľky:     PaedDr. Katarína Garaiová                         katarina.mscapor@gmail.com
                     Mgr. Ingrid Rauschová                                ingrid.mscapor@gmail.com
                     Bc. Petra Jurecsková                                        
Školníčka:   Ingrid Kováčová                                          skolnicka.mscapor@gmail.com
 
 
V triede ,,Lienky“  je 19 detí  vo veku 3 - 4 roky. 
Triedu  ,,Včielky“  navštevuje 22 detí vo  veku  4 - 6 rokov z toho povinné predprimárne vzdelávanie absolvuje 20 detí
    
    Vo výchove a vzdelávaní  pracujeme podľa učebných osnov rozpracovaných vo vlastnom Školskom vzdelávacom 
programe s názvom:
 
,,S Meduškou za poznaním“
 
Ten vymedzuje všeobecné ciele a kľúčové kompetencie s dôrazom  na vyvážený rozvoj osobnosti detí a obsah predprimárneho vzdelávania. Jeho ciele výchovy a vzdelávania vychádzajú zo všeobecných cieľov  Štátneho vzdelávacieho programu 
pre predprimárne vzdelávanie.
Vlastným  cieľom  programu  je  rozvíjať  u detí  environmentálne  cítenie  a zmysel  pre ochranu životného prostredia.
Ďalšími cieľmi projektu sú:         - prebúdzať environmentálne cítenie, byt citlivý na aktuálny stav prírody, 
                                                   - zvyšovať  povedomie  o možnostiach  ochrany  a zveľaďovania  prostredia,  v ktorom žijeme,
                                                   - informovať  o problémoch  v životnom  prostredí,  o vzájomnom  vplyve  ľudí  na životné       
                                                     prostredie,   
                                                     zamýšľať sa nad riešeniami týchto problémov,                                            
                                                   - prostredníctvom  zážitkového  učenia  komplexne  poznať  javy a deje  v životnom prostredí,
                                                   - získavať  skúsenosti  a prežívať  pozitívne  pocity  úspechu  z činností,  ktoré  vedú k zlepšeniu
                                                     stavu životného prostredia 

Október 2021
 • Pon
 • Uto
 • Str
 • Štv
 • Pia
 • Sob
 • Ned
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Najbližšie udalosti
Milí rodičia, odoberajte naše novinky

Prihláste sa k odberu aktualit a noviniek. Informujeme Vás o nových dôležitých oznamoch našej materskej školy

* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Panel pre prístupnosť

Prispôsobenie stránky podľa potreby

Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac